Guldborgsund Frivillighedscenter

Guldborgsund Frivilligcenter er det centrale sted
Guldborgsund Frivilligcenters mål er at støtte og udvikle det frivillige sociale samspil i lokalområderne, samtidig med at centret ønsker at være det centrale sted, hvor borgere kan henvende sig for råd og vejledning om relevante frivillige aktiviteter i Guldborgsund Kommune!

Til rådighed
Guldborgsund Frivilligcenter stiller sig til rådighed med støtte og vejledning til individuelle frivillige, de frivillige organisationer og foreninger, der aktivt ønsker at fremme og støtte det frivillige sociale samspil i Guldborgsund. Centeret varetager opgaver som:

  • Formidling og synliggørelse af frivillige aktiviteter.
  • Hjælp til at ansøge om midler til den frivillig indsats.
  • Sparring og iværksættelse af nye tiltag.
  • Midlertidige lokaleudlån.
  • Dannelse af selvhjælps- og netværksgrupper.
  • Undervisning, oplæg og foredrag.
  • Kurser og temadage for frivillige.
  • Møde- og konferenceaktiviteter.