Guldborgsund Musikskole

Musikskolens formål

Musikskolen ser det som sit formål gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Musikskolens tilbud

Musikskolens tilbud gælder for alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Guldborgsund Kommune. Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

Sæson

Musikskolens sæsonlængde er 38 uger og følger det kommunale skolevæsen m.h.t. ferier og fridage. Forældre- og barn rytmik har en sæsonlængde på 30 uger.

Her kan du se nogle af de andre undervisningstilbud musikskolen har

 • Begynderband
 • Blæserline
 • Computermusik for begyndere
 • Den musikalske computer
 • Den unge producer
 • Drumline
 • Guitarorkester
 • Guldklumperne
 • Guldkoret
 • Ind i musikken
 • Masany
 • Pop-Rock
 • Strygersammenspil