Flexbolig

En flexbolig er registreret som helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), men det er samtidig noteret, at kommunen har givet samtykke til, at den anvendes som flexbolig. Boligen kan ligge både i landzone og i byzone - dog aldrig i et sommerhusområde. Flexboligtilladelsen følger huset og ikke kun dig som ejer.

Du kan til enhver tid selv opsige flexboligtilladelsen, du skal bare give kommunen besked, så din BBR-meddelelse kan blive rettet. Derefter kan du flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig.

Helårsboliger er huse, der ligger i byen, langs kysten eller på landet. Det kan være nedlagte landbrug, bindingsværkshuse, rækkehuse eller byhuse. Det er hvordan ejendommen er registreret, som afgør om det er en helårsbolig, og altså ikke om det er en villa eller et rækkehus. Det er kun helårsboliger, der kan få flexboligstatus.
Er du i tvivl om hvordan en ejendom er registreret, kan du søge på www.ois.dk. Huse der er registreret som fx sommerhus, fritidshus eller landbrug, kan ikke få flexboligstatus.

Det er op til hver enkelt kommune i Danmark, om de vil give flexboligtilladelser eller ej. I Guldborgsund kommune kan alle helårsboliger med få undtagelser gøres til flexboliger. Med de favorable huspriser i kommunen kan du derfor billigt få en unik fritidsbolig.​

Udlej din flexbolig

Hvis du gerne vil have en ekstraindtægt i perioder, hvor du ikke selv benytter flexboligen, må du gerne leje den ud.​
Det foregår efter de samme regler, som hvis du ville udleje et almindeligt sommerhus, og er reguleret af sommerhusloven. Det betyder, at du må leje din flexbolig ud fra 1. marts til 31. oktober samt 8 uger i vinterhalvåret.

Der gælder en række skatteregler, som du skal kende, hvis du lejer ud. Dem kan du se her:

SKAT: DU UDLEJER DIT SOMMERHUS

Bolius har lavet en formel, hvor man kan udregne indtægten ved at leje sin flexbolig ud. Du kan se den her:

BEREGN INDTÆGT VED UDLEJNING

Dem, du udlejer til, må ikke tilmelde sig folkeregistret på adressen. Hvis de gør det, bortfalder flexboligtilladelsen.