Tag over hovedet garanti

Guldborgsund kommune har fra sommeren 2018 en tag-over-hovedet-garanti for studerende i Nykøbing F. Den skal gøre det lettere for dig at begynde på dit studie, og sikrer at du har tag over hovedet når du starter og derved ikke skal pendle de første par måneder. Såfremt du opfylder kravene giver garantien dig adgang til en midlertidig bolig indtil det er lykkedes dig at finde et permanent sted at bo. Hvis du har fået plads på et studie og ikke har noget sted i kommunen at bo kan du altså henvende dig til kommunens bosætningskoordinator for at blive tildelt en bolig. Du finder kontaktoplysningerne her

Vilkår for udnyttelse af tag-over-hovedet-garantien – information til de kommende studerende, der kan gøre brug af garantien - se mere i dokumentet nederst på siden:

  • Du skal være studerende på en videregående uddannelse beliggende i Guldborgsund Kommune eller skriver speciale på en af kommunens virksomheder.

 

  • Du skal være oprettet som aktiv boligsøgende i Guldborgsund Kommunes bosætningsenhed. Du har også pligt til at søge på private boliger. (Indsæt et link til hvordan dette gøres)

 

  • Hvis der ikke er flere ledige private boliger, skal du kontakte Guldborgsund Kommunes bosætningsenhed med henblik på, at få anvist en "tag-overhovedet-bolig".

 

  • Hvis du allerede har fået en lejekontrakt til en permanent bolig, som træder i kraft pr. 1. oktober eller senere end semesterstart, kan du benytte tag-over-hovedet-garantien, indtil din lejekontrakt træder i kraft.

 

  • Har du fået en lejekontrakt der træder i kraft før 30.september, er du ikke berettiget til at bruge tag-over-hovedet-garantien.

 

  • Tag-over-hovedet-garantien skal betragtes som et tidsbegrænset lejemål af en max. varighed på 3 måneder fra semesterstart. Du er forpligtet til at fraflytte, så snart du får tilbudt en permanent bolig eller hvis Guldborgsund Kommune anmoder om fraflytning.

 

  • Du har ikke ret til at vælge mellem "tag-over-hovedet-boligerne", og i spidsbelastningssituationer kan du blive indkvarteret på et vilkårligt værelse beliggende i Guldborgsund Kommune, hvis det skulle blive aktuelt.